Ledigt værelse

Vartovkollegiet får et ledigt værelse per 1. februar 2020. Værelset skal besættes af en mandlig studerende med indflytning i februar.

Ansøgningsfrist:
Søndag 5. januar 2020

Vartovkollegiet ligger i de historiske bygninger nær Københavns Rådhus, som blandt andet huser Vartov Kirke, hvor Grundtvig var præst. Vartovkollegiet har 14 alumnepladser ligeligt fordelt på køn og tilstræbt spredning på forskellige studieretninger. Som alumne på Vartovkollegiet indgår man i et forpligtende og familiært fællesskab, herunder madordning, rengøring samt traditionsrige fester og andre sammenkomster.

For at komme i betragtning skal den studerende:
• gå på en videregående uddannelse af mindst 3 ½ års varighed, eller være i gang med efteruddannelse i form af Ph.D eller lignende
• have bestået 60 ECTS på en uddannelse af samme type som ovennævnte
• være fyldt 21 år
• have mindst 2 år tilbage af studiet.

Ansøgning skal indeholde ansøgningsskema og motiveret ansøgning (én side). Ansøgningsskema finder du HER.

Ansøgningsskema og motiveret ansøgning sendes som 1 samlet pdf-fil navngivet med ansøgerens navn per mail til adressen vartovkollegiet@gmail.com med emnefeltet ”Ansøgning Vartovkollegiet februar 2020”.

Optagelsessamtalerne afholdes i uge 3 i tidsrummet 13.00 til 16.00. Alle afslag gives efter samtalerne.